کلرات
  1. خانه
  2. مقالات
  3. آشنایی با کلرات و ویژگی های آن

آشنایی با کلرات و ویژگی های آن

کلرات

نام به انگلیسی:  Chlorate

نماد شیمیایی : –ClO۳

 عدد اکسایش کلر : ۵+

ویژگی:

  • کلرات‌ ها نمک‌های اسید کلریک‌اند.
  •  اکسیدکننده‌های قوی اند و باید آن‌ها را از مواد آلی یا موادی که به آسانی دچار اکسایش می‌شوند دور نگه داشت
  • کلرات فلزها را می‌توان با افزودن کلر به هیدروکسید داغ فلز بدست آورد
  • باعث شعله‌ور شدن هیدروژنو واکنش آن می‌گردد
  • پتاسیم و سدیم از نظر شیمیایی بسیار شبیه‌اند

کلرات در آزمایشگاه، صنعت و طبیعت:

آزمایشگاه

برای به دست آوردن این ماده فلزها کلر را به هیدروکسید داغ فلزی مانند هیدروکسید پتاسیم اضافه میکنیم.

صنعت

تولید صنعتی کلرات سدیم  از محلول کلرید سدیم آبدار آغاز می‌شود. اگر ابزارهای الکترولیز امکان ترکیب کلر و سدیم هیدروکسید را بدهد آنگاه واکنش تسهیم  روی می‌دهد.

گرمادهی ۵۰ تا ۷۰ درجه‌ای به واکنش دهنده‌ها بوسیلهٔ توان الکتریکی بکار رفته در برق کافت صورت می‌گیرد.

طبیعت

رسوب‌های این ماده در مناطق خشک زمین با غلظت بالا وجود دارند. در نمونه‌های گرفته شده از باران نیز یون کلرات دیده شده‌است که مقدار آن با پرکلرات برابر بوده‌است؛ به همین دلیل گمان آن می‌رود که کلرات و پرکلرات باید سرچشمهٔ پیدایش مشابهی در طبیعت داشته باشند و این می‌تواند بخشی از چرخهٔ کلر در شیمی زمین باشد. اندامک‌هایی وجود دارند که می‌توانند این ماده را دچار کاهش به کلرید کنند.

صنایع شیمیایی نوبل آماده ارائه خدمات در زمینه فروش مواد شیمیایی با ضمانت مناسب ترین قیمت و کیفیت بالا می باشد

نوشتهٔ پیشین
آشنایی با پتاسیم و ویژگی های آن
نوشتهٔ بعدی
آشنایی با آمونیوم و ویژگی های آن
فهرست